Statistik

Luftvägsregistret presenterar här statistik som hämtas direkt ur registret och uppdateras kontinuerligt. Genom att klicka på rubrikerna till höger kan du jämföra resultat på olika enheter och i olika landsting. Du kan också se hur resultat utvecklats över tid både på landstings- och enhetsnivå. Saknas resultat för din enhet beror det på att för få patienter finns registrerade.

För att ta reda på hur din enhet ligger till när det gäller astma- och KOL-vårdens viktigaste kvalitetsindikatorer måste du vara inloggad.

Så hämtar du bilder av de statistiska graferna

Om du vill ha bilder av de statistiska graferna för att visa i till exempel en powerpoint är det enklaste sättet att ta ett skärmklipp.
Läs en instruktion för hur du tar skärmklipp med skärmklippsverktyget.

På Mac kallas motsvarande verktyg Skärmavbildning.
Läs en instruktion för hur du använder verktyget Skärmavbildning på en Mac.