Logo

Statistik

Kontorsmiljö där två personer tittar på statistik.

Luftvägsregistret presenterar här statistik som hämtas direkt ur registret och uppdateras kontinuerligt. Genom att klicka på rubrikerna till höger kan du jämföra resultat på olika enheter och i olika regioner. Du kan också se hur resultat utvecklats över tid både på regions- och enhetsnivå. Saknas resultat för din enhet beror det på att för få patienter finns registrerade.