Statistik

Luftvägsregistret presenterar här statistik som hämtas direkt ur registret och uppdateras kontinuerligt. Genom att klicka på rubrikerna till höger kan du jämföra resultat på olika enheter och i olika landsting. Du kan också se hur resultat utvecklats över tid både på landstings- och enhetsnivå. Saknas resultat för din enhet beror det på att för få patienter finns registrerade.

För att ta reda på hur din enhet ligger till när det gäller astma- och KOL-vårdens viktigaste kvalitetsindikatorer måste du vara inloggad.