Logo

Detta visar data i registret


 • Årsrapport


  Läs den senaste årsrapporten från Luftvägsregistret.
  Årsrapport 2022

  Luftvägsregistrets användarutbildningar


  Lär dig använda Luftvägsregistret.
  Se datum och anmälan.

  Vården i siffror


  Luftvägsregistret visar statistik i Vården i siffror.
  Se indikatorer för astma och KOL.


  Luftvägsregistret

  FÖRBÄTTRINGSARBETE SOM GETT TRYGGARE PATIENTER

  Nyhetsbild

  Med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna för astma och KOL som sedan 2020 säger att hälso- och sjukvården bör erbjuda astma och KOL-patienter skriftliga behandlingsplaner började sjuksköterskan Eva-Marie Frosthagen erbjuda det till samtliga.

  Läs hela nyheten.