Logo

KOL öppenvård – Jämförelser mellan region och mellan enheter

I beräkningen av indikatorvärdet ingår den senaste registreringen under vald period för varje patient.