Vi använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse. Genom att besöka vår webbplats samtycker du till detta. Läs om kakor och hur du hindrar att de lagras på din dator. Inloggning till register fungerar endast om kakor får användas.

Vissa störningar på grund av systemunderhåll

Denna helg utför vi systemunderhåll. Det kan medföra driftstörningar.

Logo

Stöd i behandlingsarbetet med astma och KOL

Dokument att ladda ner

 • ACT-Test Barn (4-11 år)PDF

  AstmaKontroll Test är ett enkelt test som kan hjälpa personer med astma att bedöma sin astmakontroll.

 • ACT-Test Vuxen (12-60+)PDF

  AstmaKontroll Test kan hjälpa personer med astma (12 år eller äldre) att bedöma sin astmakontroll.

 • CAT-COPD Assessment TestPDF

  Detta frågeformulär kommer att hjälpa personer med KOL och vårdgivare att mäta den inverkan KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) har för välbefinnande och dagliga liv.

 • Skattning av dyspné med mMRC skalanPDF

  Skattningsformulär för andnöd hos patienter med KOL

 • Protokoll för 6-minuters gångtest med fokus på kronisk lungsjukdomPDF

  Protokollet är framtaget av Margareta Emtner, Mats Arne och Karin Wadell enligt rekommendationer från ERS/ATS 2014. Redigerat i februari 2017.

 • Egenvårdsplan Astma vid förkylning hos små barnPDF

  Behandlingsplanen astma vid förkylning riktar sig till yngre barn som har symtom i samband med luftvägsinfektion och är helt friska mellan infektionerna.

 • Astma - Min behandlingsplan PDF

  Behandlingsplanen är ett verktyg för att nå målet med att behandla astma. Lindra och förebygga symtom, möjliggöra fysisk aktivitet, bevara lungfunktionen och förebygga försämringar.

 • Astma - Min behandlingsplan. För dig med återkommande astmasymtomPDF

  Målet med att behandla astma är att lindra och förebygga symtom, möjliggöra fysisk aktivitet, bevara lungfunktionen och förebygga försämringar. Målet är också att patienten ska kunna vara symtomfri. Behandlingsplanen är ett verktyg för att nå detta mål

 • KOL – Min behandlingsplanPDF
 • Anafylaxi PDF

  Rekommendationer för omhändertagande och behandling (uppdaterad 2021)

 • Algoritm AndfåddhetskortPDF

  Hjärtsvikt och KOL är allvarliga sjukdomar som är underdiagnostiserade. Personer med dessa sjukdomar söker vård ofta och behöver hittas. De som har fått diagnos kan få behandling enligt nationella riktlinjer, vilket förlänger livet och minskar lidandet.