Kontakt Luftvägsregistret

Luftvägsregistret
FoU Region Halland
Kerstin Fjällman Schärberg
Hallands Sjukhus Varberg
Avdelning 2D
432 81 Varberg

luftvagsregistret@registercentrum.se

Koordinatorer

Har du frågor om hur du registrerar och hämtar statistik? Luftvägsregistrets koordinatorer har en bred kunskap och är därutöver specialiserade på registrets olika diagnoser och vårdnivåer. De ger dig som användare av Luftvägsregistret support. De kan hjälpa till när nya enheter ansluter sig och vägleda vid lokalt förbättringsarbete. Koordinatorerna gör besök på vårdenheterna och organiserar regionala användarmöten.

Yvonne Sjöö

Yvonne Sjöö

Distriktssköterska astma och KOL
Samordnare Astma och KOL-rådet i Värmland
yvonne.sjoo@liv.se
0725-72 55 62
Särskilt ansvarsområde primärvård och öppen specialistvård

Kerstin Sundell Bergström

Kerstin Sundell Bergström

Sjuksköterska
Samordnare Allergicentrum Stockholm Nord
kerstin.sundell.bergstrom@ki.se
0736-42 34 37
Särskilt ansvarsområde primärvård och öppen specialistvård för barn och vuxna

Lotta Ernström

Lotta Ernström

Sjuksköterska
Avdelning 19/32, lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
charlotte.nilsson-ernstrom@vgregion.se
0707-75 11 69
Särskilt ansvarsområde inneliggande vård och öppen specialistvård

Registerhållare

Registerhållarna är chefer för det löpande arbetet i registret.

Kerstin Fjällman Schärberg

Biträdande registerhållare och samordnare
Har du frågor om forskning, etikprövningar, utbildning eller funderar på hur verksamhetens data i Luftvägsregistret kan användas i förbättringsarbetet? Tveka inte att ta kontakt med Kerstin.

FoU Region Halland
Hallands Sjukhus Varberg
Avdelning 2D
432 81 Varberg
kerstin.fjallman-scharberg@regionhalland.se
0733-03 78 88

Ann Ekberg Jansson

Registerhållare och ordförande i Luftvägsregistrets styrgrupp
FoU-chef i Region Halland
ann.ekberg-jansson@regionhalland.se
0738-50 24 72

Kerstin Fjällman Schärberg är biträdande registerhållare och samordnare av Luftvägsregistret. Kerstin svarar på dina frågor om forskning, utbildning och hur Luftvägsregistrets funktioner kan hjälpa dig i förbättringsarbetet. Se kontaktuppgifter nedan.
Kerstin Fjällman Schärberg är biträdande registerhållare och samordnare av Luftvägsregistret. Kerstin svarar på dina frågor om forskning, utbildning och hur Luftvägsregistrets funktioner kan hjälpa dig i förbättringsarbetet. Se kontaktuppgifter nedan.