Logo

KOL inneliggandevård – Indikatorer över tid

I beräkningar av indikatorvärdet ingår patientens samtliga vårdtillfällen för respektive år.