Logo

KOL inneliggande vård – Jämförelser mellan enheter

I beräkningen av indikatorvärdet ingår den senaste registreringen under vald period för varje patient.