Logo

RUT - Register Utiliser Tool

I Metadataverktyget beskrivs nu Luftvägsregistrets metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt. Du kan göra avancerade sökningar och jämföra olika variabler utifrån flera perspektiv.