Logo

Breathe Sweden

Breathe Sweden är en digital plattform för forskning om sjukdomar i luftvägarna. På deras sida kan du läsa om forskningsprojekt som utgår från Luftvägsregistret, under fliken SNAR - The Swedish National Airway Register.