Logo

Överföring av data från journal till LVR

Via verktyg för direktöverföring som kopplas till vissa journalsystem kan data överföras till kvalitetsregister. Nedan finner du en instruktion för primärvård om hur man kan rapportera data till Luftvägsregistret via Medrave4 eller eget system i regionen.

Dokument att ladda ner