Logo

Förbättringsarbete som gett tryggare patienter

Med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna för astma och KOL som sedan 2020 säger att hälso- och sjukvården bör erbjuda astma och KOL-patienter skriftliga behandlingsplaner började sjuksköterskan Eva-Marie Frosthagen erbjuda det till samtliga.