Logo

Ny publikation - över 50% av vuxna patienter som behandlas för mild/medelsvår astma har en okontrollerad sjukdom. Identifiering av behandlingsbara faktorer och eventuell upptrappning av ICS är av vikt.