Stöd i behandlingsarbetet med astma och KOL

På den här sidan har vi samlat resurser för dig som arbetar med astma- och KOL-patienter. Bland dokumenten nedan finner du verktyg användbara i din kliniska vardag såsom formulär för ACT, CAT, sex-minuters gångtest och checklista för patientutbildning.

Läs om kunskapsstöd inom astma och KOL på SKL:s hemsida.

Dokument att ladda ner