Logo

Luftvägsregistrets sjukvårdsregionala kontaktpersoner

Behöver du hjälp att komma igång med ett lokalt förbättringsarbete?
Här finner du Luftvägsregistrets kontaktperson för varje region.
De har unik kunskap och kompetens inom astma- och KOL-vården och stödjer kvalitetsutveckling där man använder Luftvägsregistret.