Logo

Var tredje astmapatient har inte koll på sin sjukdom visar Luftvägsregistrets årsrapport

Användningen av formulär för livskvalitet ökar, fler patienter än tidigare finns med i Luftvägsregistret och andelen patienter som får god information och utbildning ökar. Vården av luftvägssjuka har blivit bättre, men samtidigt har var tredje astmapatient inte koll på sin sjukdom, det visar Luftvägsregistrets årsrapport för 2017.