Logo

Uppdatering av Luftvägsregistrets webbformulär 17/10

Som ett led i arbetet med uppdatering av registerplattformen kommer Luftvägsregistrets webbformulär uppdateras till ett formulär. Som användare kommer du endast uppmärksamma att webbformuläret har ändrat struktur.