Logo

Studier från Luftvägsregistret – ett patientperspektiv

Intervju med Ingela Henoch, legitimerad sjuksköterska och docent i omvårdnad av Peter Edfelt och Jonas Binnmyr