Logo

Stora brister i vården under pandemin för patienter med astma och KOL

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att patienter med astma och KOL är den grupp som under pandemin har fått minst av den vård de egentligen skulle behöva. Luftvägsregistrets registerhållare Caroline Stridsman uttalar sig i frågan i en artikel i Dagens Nyheter.