Logo

Skärpta krav på information till patienter om registrering i kvalitetsregister

Från den 25 maj gäller dataskyddsförordningen, GDPR. Den nya lagen skärper kraven på information till patienter innan uppgifter om dem förs in i kvalitetsregister. Luftvägsregistret har därför tagit fram ny skriftlig information till patienter om vad som registreras och vilka rättigheter man har som patient.