2018-01-05

Outnyttjat feedbacksystem räddar liv

I det senaste numret av Lung- och Allergiforum berättar Thomas Gars och Lotta Ernström om hur de tar hjälp av Luftvägsregistret för att stämma av vården av inneliggande KOL-patienter. Läs artikeln "Outnyttjat feed backsystem räddar liv".