2018-01-05

Nytt i Luftvägsregistret 2018

Året börjar med ett flertal uppdateringar i registret. Under fliken stöd till vårdpersonal hittar du även en uppdaterad patientinformation samt en ny mMRC-skala. Det finns nu även en lathund för inneliggande vård.

Nytt i registret:

Öppenvård KOL
Nu kan du registrera fysisk träning och KOL-skola. Du har även möjlighet att registrera fysisk kapacitet och ange antal meter mätt vid 6 minuters gångtest.

Öppenvård astma
Nu kan du registrera astma-skola. Du kan även börja följa indikatorn ”Övriga diagnoser som kan påverka lungfunktionen”.

Fler svarsalternativ i läkemedelsdelen
Nu finns fler valbara behandlingsalternativ: Långverkande beta2-stimulerande läkemedel och långverkande antikolinergika i fast kombination. Inhalationssteroid och långverkande beta2-stimulerande läkemedel i fast kombination. Inhalationssteroider, långverkande beta2-stimulerande läkemedel och långverkande antikolinergika i fast kombination.