2017-06-21

Nyheter i registret

Nu registrerar du även fysisk aktivitet vid astma samt låg, medel och hög dosering av inhalationsteroider i Luftvägsregistret.