2017-12-08

Nyheter i registret

Ny uppdatering i Luftvägsregistret för astma öppenvård, jämförelser mellan landsting och enheter, indikatorer över tid och i patientsammanställningen för enheten. Du kan nu välja frågeställningen övriga diagnoser som påverkar lungfunktionen.