Logo

Nyheter i registret

Under 2017 har Socialstyrelsen gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Översynen har lett till ett fåtal uppdaterade rekommendationer om läkemedelsbehandling respektive träning vid KOL. I samband med översynen har även några förtydliganden av tillstånd och åtgärder gjorts. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-1-36