Logo

Nu är årsrapporten för 2021 publicerad

Luftvägsregistrets årsrapport 2021 visar att covid-19-pandemin har fortsatt påverka vården av patienter med astma och KOL.