Logo

Covid-19 registreras inte längre i Luftvägsregistret

Pandemin har gått in i en ny fas och Luftvägsregistrets styrgrupp har beslutat att uppgifter om covid-19 inte längre ska samlas in till registret. Mycket värdefull information har kommit in under de två år som insamlingen pågått och styrgruppen tackar alla er som har matat in covid-19-data i Luftvägsregistret.