2018-03-22

Stöd till enheter för att förbättra kvaliteten på direktöverförd data

I Lung- och allergiforum nr 1 2018 kan man läsa en artikel om hur Luftvägsregistret ger stöd till enheter för att öka registerkvaliteten på direktöverförd data. Det handlar också om fördelarna med att ha koll på sina resultat.

Läs artikeln Stöd till enheter för att förbättra kvaliteten på direktöverförd data på sidan 31 i tidskriften.

Tidigare artikel

I Lung- och allergiforum nr 4 2017 berättar Thomas Gars och Lotta Ernström om hur de tar hjälp av Luftvägsregistret för att stämma av vården av inneliggande KOL-patienter.

Läs artikeln Outnyttjat feed-backsystem räddar liv på sidan 29 i tidskriften.